Térkép/MAP/ÁSZF

TÉPKÉP_MAP

DSC_0145[1]

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.

Székhely: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Adószám: 12990757-2-07

Levélcím: 2484 Gárdony-Agárd, Gárdonyi G. út 34-38.

Telefon: +36-22-579-008

E-mail: info@gvu.hu

Honlap:www.gvu.hu

Szálláshely: Park StrandKemping (Agárd, Chernel István u. 51-52., a továbbiakban: Kemping) területén található, az egyedi szolgáltatási szerződésben megjelöltek szerinti szálláshely.

Általános szabályok és fogalom meghatározások

1.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, területbérleteinek és szolgáltatásainak igénybevételét. Az ÁSZF minden egyedi szolgáltatási szerződésre vonatkozik, hacsak a felek az egyedi szerződésben, írásbeli formában ettől eltérően nem állapodnak meg.

1.2. Az ÁSZF-et a Szolgáltató a fent megjelölt internetes weblapján teszi közzé.

1.3. Vendégnek (a továbbiakban: Vendég) minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi vagy igénybe kívánja venni. A Szolgáltató és a Vendég között az érkezéskor egyedi szolgáltatási szerződés kerül aláírásra a foglalásban meghatározott típusú, és az egyedi szerződésben feltüntetett, egyedi azonosítójú szálláshely vonatkozásában. Az egyedi szolgáltatási szerződés részét képezi a Szolgáltató Házirendje és ÁSZF-je, melyeket a Vendég a foglalás elküldésével tudomásul vesz és az egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával ismételten elfogad.

1.4.A Szolgáltató az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja:

- parcellabérlet: a szerződésben meghatározott időtartamra biztosított, meghatározott típusú és elhelyezkedésű, áramvételi lehetőséggel kiépített, jellemzően 60-100 m2 nagyságú terület. A parcellán egy lakókocsi vagy sátor, és maximum egy (további) gépjármű tartózkodása engedélyezett. Egyes parcellák esetében a gépjármű parkolását a Szolgáltató a szálláshelytől maximum 100 m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 6 fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely áramvételi lehetősége kismegszakítóval értékben korlátozott. A parcellán építmény nem létesíthető.

- mobilház bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú és elhelyezkedésű, víz-, csatorna vételi lehetőséggel nem kiépített, és áramvételi lehetőséggel kiépített mobilház, illetve mobilház és terasz. Egyes mobilházak esetében a gépjármű parkolását a Szolgáltató a szálláshelytől maximum 100 m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 4 felnőtt, és mindösszesen 6 fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely elektromos hőtárolós vízmelegítővel nem felszerelt, így a használati meleg víz a közös kemping fürdőben biztosított azzal, a közösségi vizesblokkok használandóak.

- nyaralóház, szállás bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott elhelyezkedésű, víz-, csatorna-, és áramvételi lehetőséggel kiépített több szobás üdülőház, illetve nyaralóház. Egyes nyaralóházak esetében a gépjármű parkolását a Szolgáltató a szálláshelytől maximum 100 m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen az ágyszámnak megfelelő vendég fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely elektromos hőtárolós vízmelegítővel felszerelt, így a használati meleg víz biztosított azzal, hogy a tároló kiürülése esetén az újramelegítésig a közösségi vizesblokkok használandóak.

- lakókocsi bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú és elhelyezkedésű, áramvételi lehetőséggel kiépített lakókocsi. Egyes lakókocsik esetében a gépjármű parkolását a Szolgáltató a szálláshelytől maximum 100 m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum az ágyszámnak megfelelő felnőtt, és mindösszesen bejelentkezése engedélyezett.

- bungaló bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú és elhelyezkedésű, víz-, csatornakiépítéssel nem rendelkező, és áramvételi lehetőséggel kiépített ház/bungaló. Egyes esetekben a gépjármű parkolását a Szolgáltató a szálláshelytől maximum 100 m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum az ágyszámnak megfelelő fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely elektromos hőtárolós vízmelegítővel nem felszerelt, így a használati meleg víz nem biztosított azzal, a közösségi vizesblokkok használandóak.

- strandjegy: a szerződés időtartamára biztosított, szálláshelyet nem tartalmazó, a Kempingben való ideiglenes tartózkodást megtestesítő szolgáltatás. A napi-, heti-, vagy szezonra vonatkozó strandjeggyel rendelkező Vendégeknek a Kemping területét legkésőbb 19.00-ig minden nap el kell hagyniuk. A Szolgáltató a Kempingben strandjeggyel látogatható területeket jelöl ki, ezen területen kívül a strandjegy más területeken való tartózkodásra nem jogosít fel. A strandjegy szolgáltatást igénybe vevőknek a parkolás a Kemping főbejárata előtt biztosított, térítés esetén a kemping területén kijelölt helyen engedélyezett.

1.5. A Szolgáltató az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja:

- kisállat elhelyezése, kivéve a Strand területén

- egynél több gépjármű parkolása térítés ellenében

- eszközök bérbeadása: csónak, kerékpár, roller, gokart, vitorlás kishajó, kajak, vizibicikli, nordic walking felszerelés,

- vezetett túrák: városnézés, sport- és egészség túrák, horgásztúrák,

- szállítás: közúti- és vízi személyszállítás,

- animációs szolgáltatások, rendezvények lebonyolítása,

- külön díjazás ellenében foglalható animációs szolgáltatások,

A kiegészítő szolgáltatások a tartózkodás megkezdését megelőzően, a tartózkodás megkezdésekor, valamint a tartózkodás ideje alatt írásban kötött megállapodás alapján foglalhatóak. A kiegészítő szolgáltatások speciális szabályai a kiegészítő szolgáltatások egyedi szerződéseiben kerülnek rögzítésre. A kiegészítő szolgáltatásokra is vonatkozik az ÁSZF, és amennyiben ellentmondás van az ÁSZF és a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés között, úgy az ÁSZF-ben foglaltakat kell irányadónak és érvényesnek tekinteni.

1.6. A Lake Side Rock&Roll Weekend és Amerikai Autós Találkozó idejére a Kemping a találkozó szervezői üzemeltetése alatt áll, az egyedi szerződésekben esetleg vállalt szolgáltatások erre az időre nem érvényesek.

A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség és a szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei

2.1. A szerződés azzal jön létre, hogy a Vendég írásban (e-mail, űrlap beküldése) adott megrendelését / foglalását a Szolgáltató visszaigazolja (elfogadja). A megrendelésnek / foglalásnak tartalmaznia kell a Vendég 2.3. pontban írt adatait és az igénybe venni kívánt szálláshely típusát.

Strandjegy vásárlása esetén a szerződés a strandjegy megvásárlásával jön létre.

A strandjegy vásárlás esetét kivéve, szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása útján a felek között szerződés nem jön létre.

2.2. A Szolgáltató szálláshelyfoglalást kizárólag e-mail útján (e-mail elérhetőség: parkkemping@gvu.hu, gardonyikft.szb@gmail.com) vagy a www.parkkemping.hu weboldalon található módon fogad el. Telefonon keresztül csak előzetes foglalást tud a Szolgáltató felvenni, amely az e-mailben történt megerősítés és az előleg beérkezése után válik hatályossá.

2.3. E-mailben történő foglalás esetén a következő adatok megadása szükséges: név, cím, telefonszám, vendégek száma, érkezés napja, tartózkodás időtartama, igénybe venni kívánt szállás típusa (parcella, sátorhely, illetve lakókocsihely, nyaralóház, lakókocsi, bungaló, mobilház és mobilház típus), továbbá a parkolót igénybe venni kívánó gépjárművek száma.

2.4. Amennyiben a Vendég a foglalásban megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhető és/vagy az előleg nem kerül határidőig megfizetésre, és/vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és emiatt nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, úgy a Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát előzetes értesítés nélkül, mellyel a Vendég elszállásolásra vonatkozó igénye is megszűnik.

2.5 A foglalás, és a létrejött szerződés harmadik személy számára csak a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával ruházható át.

2.6. A foglalási igény bejelentését követően a Szolgáltató „visszaigazolást” küld a Vendégnek, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a szállás típusa, szolgáltatás típusa,

az érkezés és távozás időpontjai,

a Kempingben tartózkodás, valamint az igénybe venni kívánt szolgáltatás teljes költsége,

előlegbekérő számla,

egyedi bérleti szerződés.

2.7. A Vendég a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a szolgáltatási díj visszaigazolásban meghatározott mértékű 30%-át előlegként a Szolgáltatónak megfizeti. Ennek tényét a Szolgáltató a szálláshely elfoglalása előtt ellenőrzi, és ha a Vendég az előlegfizetési kötelezettségét nem teljesítette, a Szolgáltató rá nézve jogkövetkezmények nélkül a szerződéstől elállhat és a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

2.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés meghatározott időtartamra szól.

2.9. Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt a szálláshelyet elhagyja, a Szolgáltató a szolgáltatás teljes ellenértékére jogosult. A lejárati idő előtt megüresedett bérleményt a Szolgáltató jogosult újra bérbe adni.

2.10. A szerződésben meghatározott bérleti időtartamot a felek írásban meghosszabbíthatják. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti az eredetileg lekötött időtartam díjának előzetes, maradéktalan megfizetését.

2.11. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. Megrendelés módosítása csak a Szolgáltatóval kötött írásbeli megállapodás alapján lehetséges. A módosítás az eredeti foglalás törlését jelenti, majd amennyiben az új foglalás paraméterei alapján a szálláshely biztosítható, új foglalás kerül rögzítésre. Az érkezés és távozási dátum változtatása is a foglalás módosításának minősül.

2.12. A Szolgáltató szálláshelyeire történő érkezés és távozás: A Vendég a szálláshelyeket / bérleményeket a Házirendben foglalt időpontoktól foglalhatja el (check in), illetve köteles elhagyni (check out). Ha a Vendég a bérleményt az érkezés napján a Házirendben meghatározott időpont előtt foglalja el, úgy a Vendég felé az előző éjszakára vonatkozó szállásdíj bruttó összegének 50%-a felszámításra kerül. Ha a Vendég a bérleményt a távozás napján a Házirendben meghatározott időpont után kívánja elhagyni, úgy a Vendég felé a következő éjszakára vonatkozó szállásdíj bruttó összegének 100%-a felszámításra kerül.

2.13. Az érkezés napján, a check in időpontjában a Vendégnek óvadékot kell fizetnie a Szolgáltató felé. Az óvadék a Vendég összes kötelezettségének biztosítékaként szolgál. A Szolgáltató jogosult az óvadékot a Vendéggel szemben fennálló bármely követelésébe beszámítani, illetve a Vendég vagy a Vendég bejelentése alapján elszállásolt személyek által okozott károk megtérítése érdekében az óvadékot visszatartani, majd felhasználni. A tartozásba be nem számított, illetve a károk megtérítésére fel nem használt vagy e célból a Szolgáltató által vissza nem tartott óvadék a Vendég részére a check out-tal egyidejűleg visszajár.

2.14. A Vendég érkezéskor „egyedi bérleti szerződést” ír alá. Az „egyedi bérleti szerződés”-ben foglalt feltételek el nem fogadása esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni. A Szolgáltató jelen pontban írt elállása esetén a Vendég nem jogosult kártérítést követelni.

2.15. A Szolgáltató Házirendjét, baleset- és tűzvédelmi előírásait a Vendég az „egyedi bérleti szerződés” aláírásával is elfogadja.

2.16. A Házirend jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben a Házirend és az ÁSZF bármely rendelkezése között ellentmondás áll fenn, úgy az ÁSZF rendelkezései élveznek elsőbbséget.

Fizetés Módja

3.1. A megrendelt szolgáltatásokat csak az előleg határidőre történő megérkezése esetén biztosítja a Szolgáltató.

A 2.7. pont szerinti előleget a Vendég átutalással, a visszaigazoláson megjelölt bankszámlaszámra fizetheti meg. A „Közlemény rovatban” a rendelési számot fel kell tüntetni.

3.2. A Szolgáltató által meghatározott előleg összege nem tartalmazza a banki átutalási költséget, valamint az esetleges egyéb pénzintézeti költségeket. Ezen költségek minden esetben a Vendéget terhelik.

3.2. Az előleget meghaladó bérleti díjat és az egyéb fizetési kötelezettségeket (pl. szállásdíj, esetleges többletköltségek, így különösen vízparti felár, a foglaláshoz képest további személyek szállásköltsége, szolgáltatások díjai), valamint az idegenforgalmi adó összegét a Vendég a check out időpontjáig köteles kiegyenlíteni.

3.3. Az idegenforgalmi adót csak készpénzzel lehet megfizetni.

3.4. A Szolgáltató által megjelölésre kerülő parcellák, valamint a nyaralóházak/bungalók, lakókocsik és mobilházak esetén a Szolgáltató az érkezés napjáig igényt tarthat a teljes szállásdíj megfizetésére. Ezen bérlemények felsorolását, megjelölését a Kemping recepcióján kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.

3.5. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, készpénzzel és bankkártyával/hitelkártyával is. Átutalás esetén – amennyiben a Vendéggel, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértéke a Szolgáltató bankszámláján való jóváírással tekintendő teljesítettnek.

A Szolgáltatás lemondása

4.1. A Vendég a megrendelésben megjelölt és a Szolgáltató által visszaigazolt (elfogadott) szolgáltatást írásban lemondhatja (elállás). Ha a lemondást a Szolgáltató a lekötött időszak kezdete előtt

a) legalább 201 nappal kézhez kapja, úgy a lemondás díjtalan,

b) legalább 30 és legfeljebb 200 napon belül kapja kézhez, úgy a Vendég a teljes szolgáltatás (beleértve a bérletet is) bruttó díja 50 %-ának megfelelő bánatpénz fizetésére köteles,

c) legalább 8 és legfeljebb 29 napon belül kapja kézhez, úgy a Vendég a teljes szolgáltatás (beleértve a bérletet is) bruttó díja 60 %-ának megfelelő bánatpénz fizetésére köteles,

d) legalább 1 és legfeljebb 8 napon belül kapja kézhez, úgy a Vendég a teljes szolgáltatás (beleértve a bérletet is) bruttó díja 80 %-ának megfelelő bánatpénz fizetésére köteles.

A lekötött időszak kezdő napján történő lemondás esetén a bánatpénz a teljes szolgáltatás (beleértve a bérletet is) bruttó díjának 100 %-a. A bánatpénzt a Szolgáltató az előlegbe beszámíthatja.

Amennyiben a Vendég a szolgáltatást előzetesen nem mondja le, de a lekötött időszak kezdő napján a Házirendben meghatározott check in legkésőbbi időpontjáig a Szolgáltatónál nem jelentkezik be, úgy a Vendég a Szolgáltató részére a teljes szolgáltatás (beleértve a bérletet is) bruttó díja 100%-ának megfelelő összeget köteles bánatpénz jogcímén megfizetni.

A bánatpénz megfizetése az annak fizetésére okot adó körülmény bekövetkeztekor haladéktalanul esedékessé válik.

4.2. A lemondás napja az a nap, amikor a Vendég írásbeli lemondását a Szolgáltató kézhez kapja (pl. e-mail, postai levél útján).

4.3. Csoportos megrendelés esetén az egyedi szerződés megkötésekor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

4.4. A lekötött időszak kezdete előtt több mint 14 nappal lemondott szolgáltatás esetén a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén az ÁSZF-ben rögzített bánatpénzen felül további 100 EUR, azaz száz euró összeg megfizetésére is igényt tarthat.

4.5. A bánatpénz, illetve kötbér Szolgáltató általi alkalmazására tekintettel a Szolgáltató javasolja a Vendégek számára a foglalásra vonatkozó biztosítás megkötését, a Vendégek által választott biztosítóval.

Árak

5.1. A Szolgáltató által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a közzététel időpontjában érvényes és hatályos, törvényben meghatározott ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót (IFA), amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni.

5.2. Az árakat és a felárakat (az adott év ünnepnapjaira, illetve a Szolgáltató által meghatározott egyéb napokra vonatkozó emelt árakat) a szolgáltatás helyén, a jogszabályban előírt módon a Szolgáltató kifüggeszti. A szolgáltatási díjakat a Szolgáltató a www.parkkemping.hu honlapján is közzéteszi.

5.3. A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásban közölt díjakat a visszaigazoláskor érvényes árak szerint, tájékoztató jelleggel közli a Vendéggel. Ha a szolgáltatás igénybevételének időpontjára a Szolgáltató által alkalmazott díjak megváltoznak, erről a Vendéget külön nem értesíti, hanem a díjak változását az internetes honlapján, a recepción és a szobákban elhelyezett díjszabás változtatásával teszi közzé. A vendég az így módosított díjak megfizetésére köteles.

5.4. Egyéb szolgáltatások árlistái a nyaralóházak recepcióján kerülnek kifüggesztésre.

5.5. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a nyaralóházak recepcióján.

5.6. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.

Egyedi szolgáltatások, a bérlemények, szolgáltatások speciális szabályai

6.1. A szálláshely árai tartalmazzák a személyi díjat. A szálláshelyeken a Szolgáltató karszalagos rendszert működtet. A Vendég kötelezettséget vállal, hogy az érkezés napjától a szálláshelyen tartózkodás teljes ideje alatt, folyamatosan viseli a karszalagot. Karszalag hiányában a Vendég semmilyen szolgáltatás igénybe vételére nem jogosult, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat és a teljes szolgáltatási díjat követelheti a Vendégtől.

6.2. Akciók, kedvezmények: az adott évben a Szolgáltató által meghirdetett akciókat és kedvezményeket vehetnek igénybe a Vendégek, melynek alakulásáról a www.parkkemping.hu honlapon tájékozódhatnak.

6.3. A bérleményekre vonatkozó egyedi és speciális szabályokat az „egyedi bérleti szerződések” tartalmazzák.

Állatok

7.1. Az állatok Kemping területére való behozatalára és a Kemping területén való tartására a Házirendben foglaltak irányadók.

A szerződéstől való elállás, a szolgáltatás kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szállás-szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet illetve a létesítményt, b) a Vendég a szálláshely biztonságát vagy rendjét súlyosan sérti vagy a Szolgáltató alkalmazottjával kifogásolhatóan, durván viselkedik, vagy alkohol és/vagy drog befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, c) a Vendég fertőző betegségben szenved, d) a Vendég nem teljesíti az előleg fizetési kötelezettségét a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint, e) „Vis maior” eset következik be.

A vendég betegsége

9.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, kérésére a Szolgáltató gondoskodik az orvosi ügyelet vagy a mentőszolgálat kihívásáról.

9.2. A Vendég betegsége esetén a Szolgáltatót a szerződés szerinti díjak megilletik és igényt tarthat a betegséggel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítésére.

A Vendég jogai

10.1. A Szerződés alapján a Vendég jogosult a megrendelt szálláshely valamint az ahhoz kapcsolódó berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használatára.

10.2.A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások nem megfelelő teljesítésével kapcsolatban a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt panasszal élhet a recepción, melyet a panaszkönyvben kell rögzíteni. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja és a vendég részére legkésőbb a panasztételtől számított 30 napon belül írásban válaszol.

10.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Vendég kötelezettségei

11.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

11.2 A Vendég köteles a Házirendet – különös tekintettel a baleset- és tűzvédelmi előírásokra – betartani, és általában olyan magatartást tanúsítani, amivel mások nyugalmát nem zavarja. A Vendég különösen köteles betartani a Kemping területén elhelyezett tiltó táblák (pl. vízbe ugrálást tiltó, feltöltés alatt lévő medencében való tartózkodást tiltó) előírásait. A tilalom figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett balesetekért és károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Vendég kártérítési felelőssége

12.1 A Vendég a szálláshely felépítését, berendezését nem változtathatja meg, azt csak rendeltetésszerűen használhatja. A Vendég kártérítési felelősséggel tartozik a szálláshely rendeltetésellenes használatával okozott károkért. Köteles továbbá megtéríteni a jogellenes vagy rendeltetésellenes magatartásával más vendégeknek okozott kárt is.

12.2 Tilos a visszaigazolásban, és az egyedi szerződésben meghatározott egyedi azonosítójú és típusú szálláshelyen kívül elhelyezkedő, nem a szálláshelyhez tartozó parkolóhelyen parkolni.

12.3 A Vendég tudomásul veszi, és elfogadja, hogy biztonsági kamerák működnek a kemping területén, mely alapján az esetleges jogellenes magatartás, így különösen a károkozás és annak körülményei bizonyíthatóak

A Szolgáltató jogai

13.1 Amennyiben a Vendég díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az előbbi pontban foglaltak szerint kárt okoz, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek a szálláshelyre behozott vagyontárgyain.

13.2 A Szolgáltató jogosult a belépést megtagadni azon Vendégtől, aki a Házirend és jelen ÁSZF előírásait nem fogadja el, vagy azokat megszegi. A Szolgáltató fenti jogosultsága kiterjed arra is, hogy a belépést megtagadja azon Vendégtől, a belépési szándék jelzésétől számított 1 éven belül az ÁSZF szabályait megszegte.

A Szolgáltató kötelezettsége

14.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatást a hatályos előírások szerint teljesíteni.

14.2. A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és arra a 10.2 pontban írtak szerint válaszolni.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

15.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a Kemping területén belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai felróhatóan vétkes magatartásából eredően következett be.

15.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

15.3. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a lopás, baleset, vihar, jégeső, leszakadó faág, toboz, betegség, járvány, allergia, tűz, vis maior, stb. által okozott károkra. A vendégek számára a felszerelésüket, és kockázataikat lefedő biztosítás megkötését javasolja a Szolgáltató.

15.4. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Kemping területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

15.5. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltató felé, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. Ha a Vendég a jelentéssel vagy az adatszolgáltatással késedelmeskedik, a Szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól.

15.6. A Szolgáltató értékmegőrzést vállal. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért (együtt: értéktárgyak) a Szolgáltató kizárólag akkor felelős, ha azokat megőrzésre a Vendégtől kifejezetten átvette. Az átadásról okiratot kell készíteni, melynek egy példányát a Vendég kapja. A Vendég ezzel az okirattal bizonyíthatja, hogy értéktárgyait a Szolgáltatónak megőrzésre átadta.

A szálláshely elfoglalása

16.1 A Vendég a szálláshely elfoglalásakor írásban erősíti meg a szálláshely, és az abban található ingóságok leltár szerinti hiánytalan átvételét. A Vendég az ingóságokért a szállás elhagyásáig felel (pl. szándékos és nem szándékos károkozás, elvesztés, lopás esetén).

A szálláshely elhagyása

17.1 A Vendég a Kemping elhagyásakor köteles az átvett eszközöket (belépőkártyák, bérelt eszközök, stb.) a Kemping recepcióján leadni. Az átvett eszközök hiánya esetén a Vendég kártérítés fizetésére köteles. A kártérítés mértékét a Kemping recepcióján kifüggesztett átalánydíjak tartalmazzák. A szálláshely elhagyása a Kemping alkalmazottjának jelenlétében, előre egyeztetett időpontban történik, ahol a szálláshely, és az abban található ingóságok leltár, és átvétel szerinti ellenőrzése történik a szálláshely elhagyásának állapotát rögzítő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

Adatvédelem

18.1 A Szolgáltató a Vendég Szolgáltató birtokába kerülő adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Vendég által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra, illetve adatszolgáltatásokra. A Szolgáltató az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Vendég nem emelhet kifogást.

18.2. Adatvédelmi nyilatkozat: a Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel az adatvédelmi törvényre, a 95/46/EK irányelvre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.

18.3. A Szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul. A Vendégek adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, követelés érvényesítési, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

18.4. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén.

18.5. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Szolgáltató az érintett írásbeli kérelme alapján helyesbíti. A személyes adatot a Szolgáltató az adatvédelmi törvényben rögzített esetekben törli.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Vendég elfogadja az itt felsorolt feltételeket. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. A Szolgáltató – a Vendégei, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.